Oferta usług księgowych biura rachunkowego Eko-lab

Kompleksowa księgowość

 

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, rozliczeń transakcji wewnątrzunijnych i importu
 • Sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych
 • Uzgodnienia sald należności i zobowiązań
 • Wyprowadzenie zaległości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sprawdzanie i sporządzanie raportów kasowych
 • Sporządzanie sprawozdań księgowych do GUS
 • Sporządzanie okresowych raportów według wzorów i potrzeb Klienta
 • Weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby/firmy trzecie oraz identyfikacja i weryfikacja błędów
 • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli skarbowej i reprezentowanie Klienta przed organem kontroli skarbowej
 • Współpraca z biegłym rewidentem podczas badania ksiąg
 • Nadzór Biegłego Rewidenta

Kadry i płace

 

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS/US
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenie oraz zaliczkach na podatek dochodowy
 • Przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Administrowanie teczkami osobowymi
 • Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i zmianami warunków zatrudnienia a także innych dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w miejscu pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • Sprawozdawczość do GUS
 • Sporządzanie raportów kadrowych

Pomoc prawna

 

  Stała współpraca z renomowaną kancelarią prawną umożliwia zaoferowanie Klientom asystę prawną podczas różnych zdarzeń gospodarczych, w tym:

 • pomoc w windykacji należności od kontrahentów
 • analizę umów gospodarczych
 • konsultacje z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego
h

Pozostałe usługi

 

Przygotowanie dokumentów dla banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych, ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska.